R

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınavı Hakkında Bilgiler


12 Ocak 2014 Ehliyet Sınavı Hakkında Bilgiler

2014 yılında çok değişmiş bir MTSS (Motorlu Taşıtlar Sürcü Sınavı) yani ehliyet sınavı ile karşılaşacağız.sitemizi takip eden adaylar bu değişimleri birebir takip ettiler.

Tabii ki  Sınavlara giren arkadaşların sitemizdeki yorumlarıyla diğer arkadaşlara tecrübelerini paylaşmalarını istiyoruz.

12 Ocak 2014 Ehliyet Soru Ve Cevapları Açıklandı.

Size bu yazımızda 12.01.2014 tarihinde yapılacak ehliyet yazılı sınav hakkında bilgiler vermek istiyorum.

12 Ocak 2014 Ehliyet sınavına girecekler için ehliyet yaşı :

A2 sınıfı mosiklet ehliyeti için en az 01/12/1996 doğumlu olmak
B sınıfı otomobil ehliyeti için en az 01/12/1995 doğumlu olmak
E sınfı otobüs ehliyeti için en az 01/12/1991 doğumlu olmak
D sınıfı çekici ( tır ) ehliyeti için en az 01/12/1991 doğumlu olmak

12 Ocak 2014  ehliyet sınavı için kursa son kayıt tarihi 01/12/2013 dir….

Sınav sonucunun açıklanma tarihi : 21 Ocak 2014 Salı günüdür.

12 Ocak 2014 yazılı sınavın Direksiyon sınavı  ………………  2014 tarihi itibariyle olacaktır.

Sürücü Kursuna Ehliyet alma başvurusu yapmak için gereken belgeleri öğrenmek için burayı tıklayın

2013 Ehliyet MTSK Sınav Klavuzunu Öğrenmek İçin Tıkla

Deneme Sınavları ve Önceden Çıkmış Sorular İçin Burayı Tıklayın.

2013 Yılı  Ehliyet Sınavları ve diğer işlem tarihlerini öğrenmek için burayı tıklayın

02 Kasım 2013 ehliyet sınavından kaç puan almam lazım?

 Ehliyet Sınavında Dikkat Edilmesi Gerekenler :

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları “MTSAS sınav takviminde”
belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır
(saat 11.00’ den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmayacaktır).

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için
adaylar en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır
bulunacaktır.

c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş
belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az
iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Kimlik fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka
hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda
geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus
cüzdanını teslim etti ise sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınav
alınabilecektir.

e. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında
özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu
tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz
sayılacaktır.

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır.
Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı
bilgilerini kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı  bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa
yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına
göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.

h. Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine
bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir . Sınav
bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince
en az iki aday sınıfta kalacaktır (Bu süreler Merkezi Sistem Sınav
Yönergesinde belirtilen hükümlere uygun olarak uygulanacaktır).

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını
kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve
fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa
kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.

j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli kalemle imzalanacaktır.

l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı
hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı
cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını
soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın
dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi
doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik
okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında
belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce
okunacaktır.

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına
işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya
çek il mesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya
analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır).

s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde
almayacaktır.

t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon görevlilerince işaretlenecektir.
u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan YEĞİTEK Ölçme,
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına gönderilen sınav evrakı
kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

v. Sınav bitiminden sonra;
i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon
görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol
ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav
komisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait
oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile
kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer
adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından
gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda
bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla
sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı YEĞİTEK tarafından geçersiz
sayılacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik
torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması (emniyet
görevlilerine haber verilecek),

d. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayın kopya çektiği salon
görevlilerince tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

g. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında
özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve
defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında
bulundurması,

i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
gönderilmesi,Fotoğraflı cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

k. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

l. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

m. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,
durumunda Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlâl edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.

.:EhliyetAl.Net:.

12 Ocak 2014 Ehliyet Sınavı Hakkında Bilgiler ile Benzer Yazılar:

7 Aralık 2013 Saat : 5:31

Leave a Reply

*


ehliyet,sınav,soruları,cevapları,direksiyon,deneme,yeri,sorgulama,randevu,sonuçları Son Yazılar FriendFeed